Länkkatalog och artikelkatalog

Seniorhälsa

Seniorhälsa

25 april, 2015

På Seniorhälsa.se hittar du senaste nytt inom många intressanta ämnen för äldre. Tidningen publicerar löpande nya spännande artiklar om allt från stärkande aktiviteter för äldre till aktuell forskning inom olika ämnen som rör äldre. Du kan bland annat läsa om varför äldre ofta är mer morgonpigga än de yngre i samhället. Du kan också få tips om hur du kan skona din, kanske inte längre lika tåliga kropp, i trädgårdsarbetet. Äldres hälsa och livskvalitet är något som får för lite exponering i media idag. Speciellt då vi är på väg mot en tid då allt fler äldre lever länge och vi kommer få en stor mängd människor i samhället som är pensionerade.


Besök Seniorhälsa


Nyhetsflöde

    10 april 2018 10 april, 2018
    10 april 2018  Ålderförändringar i gula fläcken – makuladegeneration (AMD)– är efter gråstarr den största orsaken till synnedsättningar hos personer över 70. Oftast kommer förändringarna sakta smygande, men ibland kan det också vara ett snabbt förlopp. När det går fort rör det sig om den form som kallas våt makuladegeneration. För den formen finns numera […]

Vänta inte med att kolla ögonen 10 april, 2018
Åldersförändringar i gula fläcken – makuladegeneration (AMD) – var för några år sedan omöjliga att behandla. Så är det inte längre. Den form som kallas våt makuladegeneration kan behandlas om den upptäcks i tid. Det gäller därför att inte vänta för länge med besök hos optiker. Idag har optiker större möjligheter än tidigare att upptäcka […]

Fånga upp de äldre multisjuka 10 april, 2018
Patienter som samtidigt har andra allvarliga hälsoproblem tenderar att avbryta påbörjad behandling för makuladegenaration (AMD) inom ett år. Därför måste sjukvården särskilt uppmärksamma dessa patienter, anser Aldana Rosso, forskare vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet. Institutionen där Aldana Rosso är verksam samverkar nära med hälso- och sjukvården. Stor vikt läggs vi …

26 mars 2018 26 mars, 2018
26 mars 2018 Det borde kanske inte behöva påpekas att munnen är en del av kroppen. Men länge har munhälsa betraktats och behandlats som något separat och avskiljt från resten av kroppen. Nu klarläggs, genom forskning, allt fler kopplingar mellan sjukdomar i munnen och andra sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och cancer. Just kopplingen […]

Pia Vingros 26 mars, 2018
Pia Vingros skriver om livet efter 60 som hon vill leva innerligt.

Munnen ­– en del av kroppen 26 mars, 2018
God munhälsa handlar inte bara om friska tänder. Allt fler kopplingar klarläggs mellan sjukdomar i munnen och andra sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och cancer. – Munnen är en del av kroppen och god munhälsa innebär också bättre allmänhälsa, säger Björn Klinge, tandläkare och professor i parodontologi. Hjärt- kärlsjukdomar är ett område där det […]

Ojämlik behandling av förmaksarytmier 26 mars, 2018
Hjärtat rusar. Andas lugnt! Kallt vatten i ansiktet. Många utvecklar egna strategier att dämpa snabba förmaksarytmier. Det finns en effektiv behandlingsmetod – ablation – men särskilt kvinnor kan få vänta länge på den. I genomsnitt sex år längre än män, visar forskning vid Karolinska institutet. – Primärvårdens läkare måste bli bättre på att ställa de […]

12 mars 2018 12 mars, 2018
12 mars 2018 Kropp och själ eller kropp och psyke är en uppdelning som präglat människors tankar i alla tider. Fortfarande är vården indelad i somatisk vård och psykiatri. Att det finns en ömsesidig påverkan mellan våra fysiska kroppar och det mer svårgreppade psyket tvivlar knappast någon på idag. Men många frågor är ännu obesvarade […]

Ann Lystedt 12 mars, 2018
Ann Lystedt skriver om våra tidiga personligheter och hur trogna vi är dem när vi åldras.

Det där med kroppen och själen 12 mars, 2018
1600-talsfilosofen René Descartes framställs ofta som den som fört in bilden av den tudelade människan – kropp och själ – i medicinska sammanhang. Men han var varken ensam om eller först med att tänka på människan som sammansatt av kropp och själ eller kropp och ande. Likande tankar har människor haft i alla tider och […] 404