Länkkatalog och artikelkatalog

Seniorhälsa

Seniorhälsa

25 april, 2015

På Seniorhälsa.se hittar du senaste nytt inom många intressanta ämnen för äldre. Tidningen publicerar löpande nya spännande artiklar om allt från stärkande aktiviteter för äldre till aktuell forskning inom olika ämnen som rör äldre. Du kan bland annat läsa om varför äldre ofta är mer morgonpigga än de yngre i samhället. Du kan också få tips om hur du kan skona din, kanske inte längre lika tåliga kropp, i trädgårdsarbetet. Äldres hälsa och livskvalitet är något som får för lite exponering i media idag. Speciellt då vi är på väg mot en tid då allt fler äldre lever länge och vi kommer få en stor mängd människor i samhället som är pensionerade.


Besök Seniorhälsa


Nyhetsflöde

  18 september 2017 18 september, 2017
  18 september 2017 Den som drabbas av allvarlig sjukdom önskar givetvis att den upptäcks så tidigt som möjligt för att behandling ska kunna sättas in. I Västerbotten pågår sedan början av 1990-talet omfattande hälsoundersökningar för att eventuella hälsoproblem ska upptäckas tidigt. Rådgivning kring levnadsvanor är ett viktigt inslag. Screening för typ2-diabetes är en av rutinerna […] …
  Jan Falk 18 september, 2017
  Jan Falk skriver om en tid då ungdomsarbetslöshet var ett okänt begrepp.
  Tidig diagnos – bättre prognos 18 september, 2017
  Diagnosen typ2-diabetes kan ställas genom screening vid hälsoundersökningar. Ny forskning visar att detta ger tidigare upptäckt, än om diagnosen ställs i den vanliga sjukvården och över tid väsentligt bättre överlevnad och mindre risk att utveckla andra sjukdomar. Det är inga små skillnader som visas fram i studien som är gjord av forskare från Umeå universitet […]
  Screening som verktyg för jämlik vård 18 september, 2017
  Det är upp till varje landsting att bestämma vilka screeningprogram man vill arbeta med. Samtidigt pågår ett löpande arbete på Socialstyrelsen kring vilka program som rekommenderas nationellt. Syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik vård över hela landet. Syftet med screening är att upptäcka hälsotillstånd som innebär hög risk för ohälsa längre fram, kunna […]
  4 september 2017 4 september, 2017
  4 september 2017 Att mötas i vården, hämta styrka i berättelser och se sambandet mellan kropp och själ är en röd tråd i de texter som presenteras i det här nyhetsbrevet. Narrativ medicin är en arbetsmetod som för närvarande väcker stort intresse hos vårdpersonal. Det handlar bland annat om de berättelser som är viktiga i […]
  Anna Hertting 4 september, 2017
  Anna Hertting skriver om betydelsen av stöd och tilltro till den egna förmågan i en rehabiliteringsprocess.
  Ge rum åt berättelsen i vården 4 september, 2017
    Vad berättar patienten? Det är en viktig pusselbit när läkaren ska ställa diagnos. Nu växer intresset för narrativ medicin som lyfter fram berättelsens betydelse i vården. Det handlar om patientens och vårdgivarens, men även konstens berättelser om vad det är att vara människa. Narrativ är det vetenskapliga ordet för berättande i olika former. På det […]
  En bok att tala om 4 september, 2017
  En insikt om livets skörhet och styrka vill Lars Björklund förmedla med dikt- och fotoboken Det är aldrig efteråt. Boken är också tänkt att vara utgångspunkt för samtalsgrupper. En studiehandledning är framtagen av studieförbundet Sensus. Lars Björklund är författare, föreläsare, kaplan på Sigtunastiftelsen och har arbetat som sjukhuspräst. – Bilder kan ses som en form […]
  21 augusti 2017 21 augusti, 2017
  21 augusti 2017 Vad är det att leva fullt ut? Att ta in livets alla aspekter och våga möta alla känslor de väcker? Det kräver livsmod men skänker oss ett rikare liv, anser Dan Stiwne, författare och terapeut med inriktningen existentiell psykoterapi. Han är en av de medverkande i Sveriges första Existentiella festival som ordnas […]
  Ola Björlin 20 augusti, 2017
  Ola Björlin skriver om naturens extremt finjusterade relationer mellan arter och den "sociala ekologi" som våra mellanmänskliga relationer utgör.
404