Länkkatalog och artikelkatalog

Seniorhälsa

Seniorhälsa

25 april, 2015

På Seniorhälsa.se hittar du senaste nytt inom många intressanta ämnen för äldre. Tidningen publicerar löpande nya spännande artiklar om allt från stärkande aktiviteter för äldre till aktuell forskning inom olika ämnen som rör äldre. Du kan bland annat läsa om varför äldre ofta är mer morgonpigga än de yngre i samhället. Du kan också få tips om hur du kan skona din, kanske inte längre lika tåliga kropp, i trädgårdsarbetet. Äldres hälsa och livskvalitet är något som får för lite exponering i media idag. Speciellt då vi är på väg mot en tid då allt fler äldre lever länge och vi kommer få en stor mängd människor i samhället som är pensionerade.


Besök Seniorhälsa


Nyhetsflöde

  19 juni 2017 19 juni, 2017
  19 juni 2017 Att utforska våra livsvillkor är drivkraften bakom Monika Olin Wikmans skrivande som i skönlitterär form tagit fart nu, då hon är 75. I våras kom hennes första roman och helt nyligen vann hon en novelltävling utlyst av tidningen Senioren. Temat var seniorliv. Läs mer om Monikas tankar kring skrivande under rubriken Jag […]
  Göran Willis 19 juni, 2017
  Göran Willis skriver om det inspirerande livet på två hjul
  Jag skriver för att förstå livet 19 juni, 2017
  Jag tror att det litterära samtalet skulle berikas om fler äldre deltog i det. Min egen drivkraft i skrivandet är en djup längtan efter att förstå själva livet och människans villkor, förklarar Monika Olin Wikman som nyligen vann en novelltävling, utlyst av tidningen Senioren. Temat var Seniorliv. Monikas novell – Dance me to the end […]
  Rörelse, natur och samvaro 19 juni, 2017
  Det är kombinationen av motion, naturupplevelser och social samvaro som gör vandringar i grupp så välgörande, tycker Anneli Wiklund, passionerad vandrare och vandringsledare. Tatrabergen i Slovakien är ett favoritmål, men hon vandrar gärna i svenska fjällen också. I vinter ska hon bestiga Kilimanjaro. Det är skillnad på att närma sig en utsiktspunkt vandrande och att […]
  5 juni 2017 5 juni, 2017
  5 juni 2017 Mycket finns skrivet om demenssjukdomar. Men hittills har det mesta vänt sig till människor som finns runt den som blivit sjuk. Anhöriga och vårdpersonal, till exempel. Nästan ingenting har skrivits som är riktat direkt till den som fått en demensdiagnos. Den luckan vill Kari Molin, skribent på Svenskt Demenscentrum, täppa till med […]
  Jan Falk 5 juni, 2017
  Jan Falk skriver om cykling och gräsklippning som sätt att stärka hälsa och välbefinnande och om att cyklandet fortfarande tar alltför lite utrymme i förhållande till biltrafiken.
  Ta vara på demenssjukas erfarenheter 5 juni, 2017
  Med sin bok En bok för dig med demenssjukdom vill Kari Molin, skribent på Svenskt Demenscentrum, fylla en lucka. Mycket är skrivet om demenssjukdomar. Det finns råd och stöd till anhöriga och vårdpersonal, men nästan ingenting har tidigare riktats till dem som själva drabbats av sjukdom. – Det viktiga med min bok är just detta, […]
  Aktiviteter och åldrande 5 juni, 2017
  Personer i 60-årsåldern som själva upplever att deras fysiska aktiviteter är ansträngande får goda resultat på minnestester. Detta något överraskande resultat har Ylva Köhncke, doktorand vid Karolinska Institutet, visat i sin doktorsavhandling som nyligen presenterats. Det överraskande är att det verkar vara den subjektiva upplevelsen av hur intensiv aktiviteten är som har betydelse för minnet, [… …
  22 maj 2017 22 maj, 2017
  22 maj 2017 Att vår psykiska och fysiska hälsa hänger ihop vet vi. Men hur ser de biologiska mekanismerna kring detta samband egentligen ut? Det är frågor som Margareta Kristenson intresserat sig för i sin forskning. Hon är professor och överläkare i socialmedicin vid Linköpings universitet. Läs mer under rubriken Psykologiska faktorer som hälsoresurs. För […]
  Psykologiska faktorer som hälsoresurs 22 maj, 2017
  Att känna hopp och framtidstro är lika viktigt för hälsan som fysisk aktivitet och bra matvanor. I många år har Margareta Kristenson, professor och överläkare i socialmedicin i Linköping, arbetat för att den insikten ska få större genomslag och leda till insatser i vården och politiken. Att det finns starka samband mellan vår fysiska och […]
404