Länkkatalog och artikelkatalog

Seniorhälsa

Seniorhälsa

25 april, 2015

På Seniorhälsa.se hittar du senaste nytt inom många intressanta ämnen för äldre. Tidningen publicerar löpande nya spännande artiklar om allt från stärkande aktiviteter för äldre till aktuell forskning inom olika ämnen som rör äldre. Du kan bland annat läsa om varför äldre ofta är mer morgonpigga än de yngre i samhället. Du kan också få tips om hur du kan skona din, kanske inte längre lika tåliga kropp, i trädgårdsarbetet. Äldres hälsa och livskvalitet är något som får för lite exponering i media idag. Speciellt då vi är på väg mot en tid då allt fler äldre lever länge och vi kommer få en stor mängd människor i samhället som är pensionerade.


Besök Seniorhälsa


Nyhetsflöde

  13 november 2017 13 november, 2017
  13 november 2017 Att kropp och själ, kropp och psyke, hänger intimt samman är en nygammal insikt som väl ingen tvivlar på längre. I vården innebär detta perspektiv att fler verktyg finns att tillgå – yoga till exempel. MediYoga är en alldeles egen, tydligt definierad, yogaform som vunnit insteg i vården. Läs mer under rubriken […]
  Ola Björlin 13 november, 2017
  Ola Björlin reflekterar kring fred, försoning och "idévågorna" i dagens Europa, från en utsiktspunkt i Nordirland.
  Att hitta den läkande kraften inom oss 13 november, 2017
  Hallå! ropar kroppen. Den signalerar vad vi behöver, men får ofta inte gehör i våra stressade sinnen. Yoga är ett sätt att stanna upp och lyssna in sin kropp, anser Ylva Hegardt, MediYogainstruktör som arbetar speciellt med seniorgrupper. MediYoga kopplar samman yoga med traditionell vård och forskning. Ylva Hegardt har en yrkesbakgrund som fysioterapeut, men […]
  Rädsla för fall ökar risken 13 november, 2017
  Många äldre avstår från aktiviteter, speciellt utomhusaktiviteter, av rädsla för att falla. Det leder till minskad aktivitet som i sig ökar fallrisken. Hur denna onda cirkel ska kunna brytas intresserar Irene Vikman, universitetslektor i fysioterapi och forskare vid Luleå tekniska universitet. Det finns en hel del kunskap om fall och vilka fysiska skador de leder […]
  30 oktober 2017 30 oktober, 2017
  30 oktober 2017 Idag lever vi generellt fler friska år än tidigare generationer. Men till sist kommer oundvikligen funktionsnedsättningar och sjukdomar. Hur vi möter detta är olika. En del människor upplever att de har en god hälsa, trots förändringarna. Den paradoxen intresserar sig Hanna Falk, docent i vårdvetenskap, för. Hon vill i sin forskning undersöka […]
  Lars Björklund 30 oktober, 2017
  Lars Björklund reflekterar kring uppropet #metoo mot bakgrund av sina erfarenheter som pojke, man, pappa och morfar.
  Utrymme för visdom 30 oktober, 2017
  En del äldre har stor förmåga att se ett värde i det lilla. De kan uppleva att de har god hälsa och hög livskvalitet, trots funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vad gör de i sin vardag som bidrar till den hållningen? Det är frågor som Hanna Falk, docent i vårdvetenskap, söker svar på. Att sitta vid ett […]
  Livsvillkor i backspegeln 30 oktober, 2017
  1971 tyckte 70-åringar – i synnerhet kvinnor – att de fått det ekonomiskt bättre efter pensioneringen och uppskattade det. Dagens 70-åringar är betydligt mer missnöjda, trots bättre materiell standard. Ulrika Lagerlöf-Nilsson, doktor i historia, forskar kring äldres livsvillkor under 1900-talet. – Många kvinnor som var födda i början av 1900-talet hade varit hemmafruar och inte […] …
  16 oktober 2017 16 oktober, 2017
  16 oktober 2017 I takt med att sociala medier växer tycks behovet av att mötas ansikte mot ansikte också göra det. Man samlas i bokcirklar och samtalsgrupper kring frågor som känns angelägna. I somras ordnades Sveriges första existentiella festival på Österlen av den ideella föreningen Convenium. Den har bildats med syfte att skapa forum för […]
  Monica Sparby 16 oktober, 2017
  Monica Sparby skriver om hur väl hon mår av en personligt anpassad träning.
404