Länkkatalog och artikelkatalog

Seniorhälsa

Seniorhälsa

25 april, 2015

På Seniorhälsa.se hittar du senaste nytt inom många intressanta ämnen för äldre. Tidningen publicerar löpande nya spännande artiklar om allt från stärkande aktiviteter för äldre till aktuell forskning inom olika ämnen som rör äldre. Du kan bland annat läsa om varför äldre ofta är mer morgonpigga än de yngre i samhället. Du kan också få tips om hur du kan skona din, kanske inte längre lika tåliga kropp, i trädgårdsarbetet. Äldres hälsa och livskvalitet är något som får för lite exponering i media idag. Speciellt då vi är på väg mot en tid då allt fler äldre lever länge och vi kommer få en stor mängd människor i samhället som är pensionerade.


Besök Seniorhälsa


Nyhetsflöde

    18 juni 2018 18 juni, 2018
    18 juni 2018 Spetpatienter är ett ord som lanserades förra året och som betecknar personer som är ovanligt pålästa och kunniga om sin sjukdom. Om dessa personers kunnande fick bättre stöd i vården skulle det leda till mer jämlik hälsa, anser de som driver projektet Spetspatienter och som i år ordnar ett seminarium i Almedalen. […]

Kersti Bergold 18 juni, 2018
Kersti Bergold skriver bland annat om Aina Wifalk, kvinnan som uppfann rollatorn.

Egenvård och pålästa patienter 18 juni, 2018
Spetspatienter är personer som är ovanligt väl informerade om sin sjukdom och ofta inriktade på egenvård. Om hälso- och sjukvården inte bara levererar vård utan också stödjer patienters egenvård kan det leda till en mer jämlik hälsa, anser de som driver projektet Spetspatienter. I sommar har de ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. Spetspatient var […]

Äldre invandrares levnadsvillkor kartläggs 18 juni, 2018
De unga människor från Mellanöstern och andra utomeuropeiska länder som invandrade till Sverige under andra halvan av 1900-talet är pensionärer nu. Trots att den gruppen generellt har en hög utbildningsnivå har de lägre inkomster än svenskfödda äldre, visar preliminära resultat från ny forskning. Det finns ett stort behov av mer kunskap kring äldre invandrares livsvillkor […]

4 juni 2018 4 juni, 2018
4 juni 2018 Vård och stöd till demenssjuka och deras anhöriga skiljer sig åt i landet. Nyligen presenterade regeringen en nationell demensstrategi som syftar till att få till stånd en mer jämlik demensvård. Strategin bygger på ett omfattande utredningsarbete från Socialstyrelsen. Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga. Föreningen har sedan bildan …

Lars Björklund 4 juni, 2018
Lars Björklund undrar vart allvaret tagit vägen i vår tid och betonar behovet av eftertanke och begrundan.

Ingen förändring utan pengar 4 juni, 2018
En mer jämlik vård för demenssjuka är målet med regeringens nationella demensstrategi som nyligen presenterats. Det behövs, men om strategin inte åtföljs av en pengapåse är det bara svart text på vita papper, säger Carina Lindegren, vice ordförande i Demensförbundet. Idag är skillnaderna stora mellan olika delar av landet och i olika kommuner när det […]

21 maj 2018 21 maj, 2018
21 maj 2018 Ceremonier runt livets milstolpar är viktiga, speciellt i dagens samhälle där människor rör sig mer geografiskt än förr, anser Yvonne Nenander. Men som officiant i Humanisterna och ordförande för Humanisterna Stockholm förespråkar hon ett sekulärt samhälle, med ceremonier utan religiösa inslag. Läs mer under rubriken Livets villkor här och nu. Våra ögon […]

Anna Hertting 21 maj, 2018
Anna Hertting skriver om behovet av att få en helhetsbild av åldersrelaterade ögonproblem.

Livets villkor här och nu 21 maj, 2018
– Jag tror på ett liv före döden. Det viktiga är vad vi gör här och nu och att vi gör det bra, säger Yvonne Nenander, ordförande i Humanisterna Stockholm. En svårt sjuk människa, eller en människa i kris behöver stöd. Men många möter helst någon utan prästkrage, menar hon. De fyra viktiga övergångshändelserna i […] 404