Länkkatalog och artikelkatalog

Seniorhälsa

Seniorhälsa

25 april, 2015

På Seniorhälsa.se hittar du senaste nytt inom många intressanta ämnen för äldre. Tidningen publicerar löpande nya spännande artiklar om allt från stärkande aktiviteter för äldre till aktuell forskning inom olika ämnen som rör äldre. Du kan bland annat läsa om varför äldre ofta är mer morgonpigga än de yngre i samhället. Du kan också få tips om hur du kan skona din, kanske inte längre lika tåliga kropp, i trädgårdsarbetet. Äldres hälsa och livskvalitet är något som får för lite exponering i media idag. Speciellt då vi är på väg mot en tid då allt fler äldre lever länge och vi kommer få en stor mängd människor i samhället som är pensionerade.


Besök Seniorhälsa


Nyhetsflöde

    17 december 2018 17 december, 2018
    17 december 2018 Kära prenumeranter och läsare, Efter snart fyra år har jag bestämt att inte driva Seniorhälsa.se vidare. Det innebär att nytt material och fler nyhetsbrev inte kommer ut. Tidningen, med det material som hittills publicerats, kommer dock att vara tillgänglig på nätet tills vidare. Det innebär att den som vill fortfarande kan ta […]

Kersti Bergold 17 december, 2018
Kersti Bergold skriver om mötet mellan konsten och dess åskådare och vikten av den inramning konsten får i byggnaden där den visas.

Bättre sömn för ökad livskvalitet 17 december, 2018
Sömnskolan som bygger på KBT – kognitiv beteendeterapi – är en effektiv behandlingsmetod vid sömnproblem. Men Rita Fredin Larsson, KBT-terapeut i Borlänge, har sett att äldre svarar sämre än yngre på den. Nu ska hon i en studie undersöka om den kan utvecklas för att bättre passa äldre. Rita tar emot i den vackra Majorsflygeln […]

3 december 2018 3 december, 2018
3 december 2018 Våra känsliga ögon riskerar med åren att drabbas av olika problem. Två av de vanligaste är makuladegeneration, (åldersförändringar gula fläcken), förkortat AMD och gråstarr. På båda områdena finns vissa möjligheter till behandling idag, men samtidigt söker forskarna efter fler och mer effektiva metoder. AMD uppträder i två olika former – torr och […]

Anna Hertting 3 december, 2018
Anna Hertting skriver om sina erfarenheter som yogaledare för seniorer.

Framtiden längre bort än vi önskar 3 december, 2018
Att medicinskt behandla den torra formen av makuladegeneration (AMD) är ännu inte möjligt. Men stamcellsforskning kan öppna en väg framåt. Det är Anders Kvanta, som sedan fem år tillbaka forskar på området, övertygad om. Samtidigt räknar han med att det kommer att ta tid. Åldersrelaterad makuladegeneration förkortas AMD efter den engelska beteckningen Age-related Macular Degeneration. […] …

Kroppen försvarar sig – vi kan hjälpa till 3 december, 2018
När vi föds är ögonens linser klara och genomskinliga. 80 år senare har de grumlats. Då behöver hälften av oss genomgå en operation för gråstarr – den enda behandling som finns idag. Men forskning pågår kring nya metoder och själva kan vi med vår livsföring påverka förloppet. Det handlar om kemi, när ögonens linser med […]

5 november 2018 5 november, 2018
5 november 2018 Att patienter deltar i medicinska forskningsprojekt blir allt vanligare. En del forskningsfinansiärer efterfrågar detta för de projekt de ger medel till. Flera patientorganisationer ordnar kurser för patienter som är intresserade av att bli forskningspartner. Målsättningen är att fler perspektiv ska bli synliga i medicinska forskningsprojekt. Läs mer under rubriken: Fler perspektiv …

Lars Björklund 4 november, 2018
Lars Björklund skriver om den mångtydiga och svårfångade sanningen.

Fler perspektiv med patientmedverkan 4 november, 2018
Att kartlägga sjukdomars orsaker och hitta effektiva behandlingsmöjligheter ligger i såväl medicinska forskares som patienters intresse. Men deras infallsvinklar skiljer sig ändå åt. För att så bra som möjligt beakta patienternas perspektiv blir det allt vanligare med patientmedverkan i medicinska forskningsprojekt. Tre patientföreningar i Sverige ordnar sedan tio år tillbaka kurser för medlemmar … 404