Länkkatalog och artikelkatalog

Blogg123

Blogg123

28 juli, 2013


Besök Blogg123


Nyhetsflöde

    1958 Max Frisch 20 april, 2019
    Kanske var Max Frisch före sin tid. En kännspak bok av denne schweiziske författare är Der Mensch erscheint im Holozän. Idag finns det många katastrofmänskor, som isolerar sig i väntan på att något Stort skall ske, som övar sig i […]

1957 Erich Kästner 17 april, 2019
I mitt föräldrahem fanns två böcker på lättläst tyska i bokhyllan – Emil und die Detektive och Drei Männer im Schnee. Båda har Erich Kästner som författare och hur de hamnat där, vet jag inte. Men mina föräldrar hörde till […]

1956 Karl Krolow 15 april, 2019
Han devalverar de existentiella symbolerna — eller kanske är det motsatsen han gör? För vad är nu Bergen? Vad är egentligen Havet, om det inte finns någon som står på stranden och vinkar? Karl Krolows naturlyrik är inte vanlig naturlyrik. […]

1955 Marie Luise Kaschnitz 13 april, 2019
Jag må anföra en dikt av frifrun (nej, titeln finns bara på tyska) Marie Luise (född Freifrau von Holzing-Berstett) Kaschnitz: Der Leuchtturm. Wer weiß, ob diese Alten auf der Insel Wirklich die richtigen waren, das Kind zu erziehen. Ein Trinker, […]

1954 Martin Kessel 11 april, 2019
Martin Kessel var berlinare. Också han belönades med olika utmärkelser men fick aldrig ett genombrott hos den stora publiken. Han kunde skriva och publicera jämförelsevis ostört under Tredje republiken, utan att han själv och hans verk för den skull var […]

1953 Ernst Kreuder 10 april, 2019
Tyskland har varit en plats för litterära sammanslutningar och sällskap av olika slag. Ernst Kreuder sökte sig också olika sammanhang. Under tidiga år var animalisterna ett sådant, dit f.ö. Gottfried Benn hörde. Men Kreuder opponerade sig när Benn sökte sig […]

1951 Gottfried Benn 8 april, 2019
Låt oss ta det viktigaste tyska litterära priset i omvänd, dvs. rätt ordning. Den förste mottagaren av Büchnerpriset, sedan det reserverats för skönlitteraturen, var Gottfried Benn. Om den som är allena – Wer allein ist – skriver han: Wer allein […]

1969 Percy Howard Newby: Something to Answer For 4 april, 2019
Townrow får en smäll i huvudet. Och eftersom han är huvudperson i boken och den berättas utgående från honom, är den (antagligen) förklaringen till varför läsaren aldrig kan vara riktigt säker på vad det är som händer. Det finns motsägelser […]

1970 Bernice Rubens: The Elected Member 1 april, 2019
Den spik, på vilken målet var upphängt – det är den etymologiska förklaringen till det tyska ordet ’zweck’. Och det är efternamnet på den man vilkens tillvaro här skildras. Han lider av vanföreställningar och hela boken är judiskt absurd, författarinnan […]

1971 V S Naipaul: In a Free State 31 mars, 2019
Det är tre olika berättelser som utgör boken och dessutom en kort inledning. Finns det ett samband mellan dem? Det skulle i så fall vara att söka i huvudtitelns adjektiv: ”fri”. Men på svenska har boken fått namnet Visa mig […] 404