Länkkatalog och artikelkatalog

Blogg123

Blogg123

28 juli, 2013


Besök Blogg123


Nyhetsflöde

    NEO-bankerna förändrar bankbranschen 19 januari, 2020
    ”Tiden är mogen för nya digitala banker” säger professor Kent Eriksson. Den starka digitaliseringen ses som en av orsakerna även om det finns fler faktorer till förändringen. Storbankerna som länge ”slagits” mot nischbanker har nu ytterligare en bransch att försvara […]

2013 Sibylle Lewitscharoff 17 januari, 2020
Hennes far var en bulgarisk läkare som tog sitt liv och hon studerade religionsvetenskap i olika länder. Hon dog i fjol och hon var evangelisk och hon kritiserade predikans och gudstjänstens hållningslösa och förvildade former i sin kyrka. Pong är […]

2012 Felicitas Hoppe 13 januari, 2020
Felicitas betyder lycka men tyvärr går det inte att hårdra etymologin för det svenska ’hopp’ så att det skulle bli besläktat med ’Hoppe’. Hon förefaller dock att vara en lycklig mänska med hopp om världens framtid. Hon har publicerat sig […]

Användarvänligt – Med fokus på jämförelse 12 januari, 2020
När en hemsida byggs upp bör man alltid fråga sig hur den ska tillföra något till besökaren. Ger den information, produkter eller tjänster som efterfrågas och som gör att besökarna även kommer tillbaka? Det handlar om att bygga den användarvänlig. […]

2011 Friedrich Christian Delius 10 januari, 2020
Det finns böcker man kan känna igen sig i. (Och betydelsefull för självförståelsen är då särskilt de avsnitt där man inte känner igen sig.) Som nu Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde av Friedrich Christian Delius. Boken är självbiografisk […]

2010 Reinhard Jirgl 7 januari, 2020
Muren. Muren kastar sin slagskugga åt bägge hållen över de författare som levde under dess tysta välde. Reinhard Jirgl var en av dem, han levde i öst och hans första romanförsök refuserades med motiveringen att de inte var tillräckligt renläriga. […]

2009 Walter Kappacher 16 december, 2019
Också Kappacher är österrikare, också Kappachers väg är autodidaktens. Han är en särling i den tyskspråkiga litteraturen genom att inte ha sökt sig till udda grupperingar eller utspekulerade stilistiska experiment. Han arbetar för att skildra verkligheten som av ett inre […]

2008 Josef Winkler 13 december, 2019
Varje sats han skrivit är en bild, säger Josef Winkler. Liksom Mosebach i det föregående befattar han sig med katolicismen i sitt skrivande men med helt andra utgångspunkter och resultat. Det är döden (och dess ritualer) som upptar Winkler. Kanske […]

2007 Martin Mosebach 10 december, 2019
—Jag är inget filosofiskt huvud, säger Martin Mosebach. Det säger han i ett diskussionsprogram dit han inbjudits för att dryfta meningen med livet. Kanske kan man då åtminstone kalla honom ett teologiskt huvud. Han är en ortodox katolik, som finner […]

2006 Oskar Pastior 7 december, 2019
Den närmar sig nonsensdiktningen, heter det någonstans om Oskar Pastiors diktning. Vilken diktning gör inte det? Det viktiga är att den inte överskrider gränsen, det är med diktningen som med livet självt. Och egentligen är alla akustiska stilmedel nonsensinslag i […] 404