Länkkatalog och artikelkatalog

Blogg123

Blogg123

28 juli, 2013


Besök Blogg123


Nyhetsflöde

    Möten och mänskor, del 145 23 augusti, 2019
    I det stora, stora köpcentret finns en liten, liten kaffehörna. Där sitter en liten och betryckt mänska vid bordet intill mitt. Framför sig har hon en färgglad bok med namnet ”Tacksamhetsdagbok”. Hon har också en mängd pennor i olika färger […]

Möten och mänskor, del 144 22 augusti, 2019
Kort efter att jag skrivit del 141, den 19 augusti, företar jag en resa i tankens tid och rum med S. Han hör nämligen till dem som prövat på vishetslärorna. Han är äldre än jag, han hör till dem som […]

Möten och mänskor, del 143 20 augusti, 2019
Varje bostadsbolag med självaktning har sin gnällspik. Inte alla har någon som sakligt kommenterar dagens händelser, stora som små. Med Stig har jag varit nickbekant men nu hejdar han mig med en handrörelse. Och saken är viktig. Den fråga vi […]

Möten och mänskor, del 142 20 augusti, 2019
Framför generalstabens och försvarsministeriets hus vid Kaserntorget i Helsingfors finns en mycket stor, metalliskt blänkande staty av en soldat. Den är ihålig och har mängder av cirkelformade hål som för tankarna till hål av kulor. En av de varmaste dagarna […]

Möten och mänskor, del 141 18 augusti, 2019
Ny forskning! skriker den ena pestflaggan vid mataffären. Ny forskning visar att äpplen har en överraskande effekt på hjärtat. En medelålders kvinna med smått ängslig uppsyn läser rubriken och säger till sin man: ”Köp äpplen! De hindrar hjärtinfarkter!” Hennes medelålders […]

Mänskor och möten, del 140 17 augusti, 2019
Det är inte lätt att vara härligt frälst. Uttrycket är terminus technicus främst inom pingströrelsen för en plötslig omvändelse som oftast beledsagas av något yttre fenomen ss. tungotal. Det är inte lätt därför att neofyten bär stora förväntningar på sina […]

Möten och mänskor, del 139 16 augusti, 2019
Upplagan är många hundra exemplar och varje tidskrift skall sättas i ett kuvert. Jag utlokaliserar min verksamhet och sitter vid ett litet bord framför butiken i Helsingfors centrum. Varför gör denna enkla handling de förbipasserande språksamt vänliga? Nog satt jag […]

Möten och mänskor, del 138 15 augusti, 2019
När jag skriver om egenheter bland mänskors barn, är det naturligtvis viktigt att den som inte bör känna igen sig, inte känner igen sig. Därför blandar jag med lätt hand orter och omständigheter så att helhetsbilden blir sann men namn […]

Möten och mänskor, del 137 14 augusti, 2019
”Jag går omkring i mitt Pompeji, bland ruiner”… Orden hos Olle Adolphson kommer för mig när jag skjutsar personen runt i staden. Personen har återvänt till den plats och de platser personen bebodde före skilsmässan. Det är en planlös färd […]

Möten och mänskor, del 136 14 augusti, 2019
Är det höstens närhet som gör dem pratföra? För när hon som l. m. m. d. [del 132] har gått, kommer kioskens innehavare ut och beskärmar sig över några vandaliserade uteväxter: ”Gud gav mänskorna en hjärna men de använder den […] 404