Länkkatalog och artikelkatalog

Blogg123

Blogg123

28 juli, 2013


Besök Blogg123


Nyhetsflöde

    1984 Ernst Jandl 18 juni, 2019
    Hur är det egentligen på landet? Enligt Ernst Jandl går där till såhär: auf dem land rininininininininDER brüllüllüllüllüllüllüllüllEN schweineineineineineineineinE grununununununununZEN hununununununununDE bellellellellellellellellEN katatatatatatatatZEN miauiauiauiauiauiauiauiauEN katatatatatatatatER schnurrurrurrurrurrurrurrurrEN gänänänänänänänänSE schnattattattattattattattattERN ziegiegiegieg …

1983 Wolfdietrich Schnurre 16 juni, 2019
En envis diktare för barn – också – är Wolfdietrich Schnurre. Liksom de andra tyska diktarna är han i sin lyrik upptagen av sin nations särskilda skickelser. Och han var med och grundade Gruppe 47. På vad vis skiljer han […]

1982 Peter Weiss 15 juni, 2019
Peter Weiss ville dokumentera orättvisor i världen och samtidigt i dramatisk form framställa det godas kamp mot det onda. Han var verksam som författare av romaner och skådespel, som filmregissör, översättare och bildkonstnär. Han skrev på tyska men bodde i […]

1981 Martin Walser 13 juni, 2019
Enzensberger (1963) och Handke (1973) är ännu, åtminstone fysiskt, levande författare vi mött i raden – den tredje är Martin Walser, idag 92 år gammal. Skall man känna skuld eller inte känna skuld, bör man vältra sig i den eller […]

1980 Christa Wolf 11 juni, 2019
Han var en vänsäll, tyskspråkig lärare från Sverige som gästspelade vid fakulteten när jag inledde mina studier. Långt senare stötte jag på hans namn två gånger. Dels såg jag att han skrivit en grundlig och insiktsfull lärobok i mitt huvudämne. […]

1979 Ernst Meister 9 juni, 2019
Kanske är det grammatiken som påverkat oss. Vi tänker ofta på tiden som ett tredelat fenomen: det förgångna, nuet och framtiden. Men egentligen hör inte nuet till detta sätt att framställa tiden. Nuet finns inte. Uttalar vi ordet ’nu’, är […]

1978 Hermann Lenz 7 juni, 2019
Det var fel Lenz som fick priset. Jag hade gett det till Siegfried Lenz. Men de är veterligen inte släkt och båda är de nu utom räckhåll för pris och medaljer. Hermann Lenz blandar tre genrer i sina många böcker […]

1977 Reiner Kunze 5 juni, 2019
Det är ingen högmäld protest man kan läsa hos Reiner Kunze och hans ödesbroder Wolf Biermann hördes vida längre. (Mera om denne senare.) Kunze skrev om den dystra tvångsuppfostran i DDR, han belades med Berufsverbot – i praktiken – och […]

1976 Heinz Piontek 3 juni, 2019
Om Stagnelius skrivit efterkrigstida poesi, hade han kanske skrivit som Heinz Piontek: Böhmerwald Nicht leicht zu erklären, wieso die Träume, in undurchdringlichen Wäldern geträumt, von bewachten kleinen Feuern als tiefblaue Rauchfäden steilgrad emporsteigen, artistisch, himmelhoch – Ob sie womöglich nach […]

1975 Manès Sperber 31 maj, 2019
De misstankar som i det föregående framfördes om den politiska ändamålsenligheten i Büchnerprisen under 1970-talets mitt, förstärks av kunskapen om Manès Sperbers livslopp. Han var polskfödd, kommunist och även psykolog, medarbetare till Alfred Adler. Men han tog avstånd från stalinismens […] 404