Länkkatalog och artikelkatalog

Blogg123

Blogg123

28 juli, 2013


Besök Blogg123


Nyhetsflöde

    1917: Karl Gjellerup 21 april, 2018
    När Harriet Löwenhielm gjorde sig skyldig till sitt famösa brott mot andan i Naturvårdslagens 7 kap 47 § bestämmelse om skydd av hotade djurarter, skaldade hon om offret: ”Han var stor, han var brun, och han skrek som ett barn […]

1917: Henrik Pontoppidan 20 april, 2018
Undervejs til mig selv heter den självbiografi som Henrik Pontoppidan skrev men en författare kan förväntas berätta något om sig själv också i förtäckt form i sina verk. Det finns en berättelse – en lång novell eller en kort roman – av honom […]

1918: (Inget pris utdelades) 20 april, 2018

Idag… 20 april, 2018
Vaknade jag och var irriterad.. hmm varför undrar ni säkert då… Ja, ni det var en himla bra fråga men jag är på dåligt humör och det händer väl inte allt för ofta och jag brukar inte vakna på ett […]

1919: Carl Spitteler 19 april, 2018
Då Gud skapade fjärilen, gav Han den oberäknelighetens gåva. Den vet inte själv vartåt den fladdrar i nästa ögonblick, än mindre vet de rovdjur som lockas av dess färgprakt. Carl Spitteler, som skrev det mäkriga och märkliga antikiserande eposet Olympischer Frühling, […]

1920: Knut Hamsun 18 april, 2018
De två norska nobelpristagarna Sigrid Undset och Knut Hamsun var ideologiska fiender. Katoliken Undset flydde den nazistiska ockupationen av Norge medan Knut Hamsun sällade sig till Quislings anhängare. I Kristianiaskildringen Sult kan man lära sig något om Hamsuns skaplynne. Hans […]

Högerpolitik 18 april, 2018
Den borgerliga regeringen 1991-1994 körde Sveriges ekonomi i botten. När Socialdemokraterna fick väljarnas förtroende att ta Sverige ur den värsta krisen sedan 1930-talet var det två mål som prioriterades. Statsfinanserna skulle stabiliseras och den öppna arbetslösheten halveras. Den borgerliga regeringen […]

1921: Anatole France 17 april, 2018
Jacques Anatole François Thibault var en spränglärd satiriker som på sin tid representerade höjden av lärdom och intelligens i Europa. Men läser man honom idag, är det närmast La Rôtisserie de la reine Pédauque (Drottning Gåsfot) som tilldrar sig intresse. […]

1922: Jacinto Benavente 16 april, 2018
Los intereses creados är en pjäs av Benavente där han får rikliga tillfällen att framställa sin livsåskådning, eller brist på sådan. Den spanska teatern var efter guldåldern en förstenad företeelse med ett uppstyltat språk och dito agerande. Benavente gick i riktning […]

1923: William Butler Yeats 15 april, 2018
Shakespeare framställer olika nationaliteters särdrag i skådespelet Henry V (akt III, scen 2). En engelsman, en walesare, en skotte och en irländare kontrasteras. Kapten Macmorris talar bred dialekt med många kraftuttryck, han är lättstött, hetlevrad och stridslysten men en tapper […] 404