Länkkatalog och artikelkatalog

Aktiewiki

Aktiewiki

4 juni, 2019

Vi utbildar inom ekonomi och finans, med ett stort fokus på aktier och investeringar. Vår ambition är att vara den ledande sajten i Sverige inom detta område.

Sajtens utbildningsmaterial utformas på ett enkelt och tydligt sätt så att vem som helst ska kunna ta till sig informationen – du ska alltså inte behöva vara en utbildad ekonom för att förstå det vi skriver. Vi tror starkt på att alla ska ha tillräcklig kunskap för att själva kunna förvalta sina egna pengar (så att man slipper använda sig av någon betald och partisk rådgivare).

Tillsammans med våra läsare och deras feedback utvecklar vi sajten kontinuerligt, både med nytt utbildningsmaterial och förbättrad användarupplevelse. Vi gillar att vara väldigt tillgängliga för våra läsare, och det är också därför det är så otroligt enkelt att komma i kontakt med oss om man har några frågor eller funderingar kring något.

Vårt mål med Aktiewiki är att ge folk den kunskap de behöver för att bli bättre investerare, men även så att de kan ta ansvar över sin ekonomi i helhet – så att de i slutändan kan bygga upp en ekonomisk trygghet.


Besök Aktiewiki


Nyhetsflöde

    4 mars, 2021Stor lista: inlösenkurser preferensaktier
    Preferensaktier (även kallat preffar) är en speciell typ av aktie som oftast ger en hög direktavkastning. Det är vanligt att utdelningen från preferensaktierna betalas ut kvartalsvis. De som äger preferensaktier har … Läs artikelStor lista: inlösenkurser preferensaktier Inlägget "Stor lista: inlösenkurser preferensaktier" dök först upp på Aktiewiki.

10 november, 2020Vad är modern portföljteori?
Modern portföljteori (MPT) är en metod för att skapa portföljer beståendes av aktier och andra tillgångar som tillsammans har minimal investeringsrisk. Även om det finns aktier med högre risk i … Läs artikelVad är modern portföljteori? Inlägget "Vad är modern portföljteori?" dök först upp på Aktiewiki.

10 november, 2020Vad är medborgarlön (basinkomst)?
Medborgarlön, även kallat universell basinkomst eller grundinkomst, är en regelbunden inkomst som varje medborgare i ett land får utan krav på motprestation. Det är med andra ord ett bidrag som … Läs artikelVad är medborgarlön (basinkomst)? Inlägget "Vad är medborgarlön (basinkomst)?" dök först upp på Aktiewiki.

9 november, 2020Vad är nationalekonomi?
Nationalekonomi är det samhällsvetenskapliga ämnet som analyserar och undersöker hur vi fördelar nationens ekonomi, dvs de resurser som finns i landet. Enkelt sagt handlar det om de tillgångar vi har … Läs artikelVad är nationalekonomi? Inlägget "Vad är nationalekonomi?" dök först upp på Aktiewiki.

9 november, 2020Vad är mikroekonomi?
Mikroekonomi syftar på den lilla ekonomin. Begreppet mikro är det grekiska uttrycket för det lilla, så inom detta ekonomiska område handlar det om konsumenter och företag och hur dessa interagerar … Läs artikelVad är mikroekonomi? Inlägget "Vad är mikroekonomi?" dök först upp på Aktiewiki.

9 november, 2020Vad är makroekonomi?
Makroekonomi syftar på den stora ekonomin. Begreppet makro är det grekiska uttrycket för stor skala, så inom detta ekonomiska område går vi inte in och ser på enskilda aktörer och … Läs artikelVad är makroekonomi? Inlägget "Vad är makroekonomi?" dök först upp på Aktiewiki.

1 juni, 2020Vad innebär diversifiering?
Diversifiering innebär riskspridning och syftar på att äga flera olika investeringar. Riskspridningen kan dels ske genom att t.ex. äga aktier i flera företag, men även genom att investera i olika … Läs artikelVad innebär diversifiering? Inlägget "Vad innebär diversifiering?" dök först upp på Aktiewiki.

25 maj, 2020Vad är löpande transfereringar?
Löpande transfereringar innebär i korthet att omfördela inkomst. Det kan vara i form av exempelvis skatter, bidrag, sociala förmåner, avgifter till EU, samt bistånd som ett land antingen får eller … Läs artikelVad är löpande transfereringar? Inlägget "Vad är löpande transfereringar?" dök först upp på Aktiewiki.

23 maj, 2020Vad är faktorinkomster?
Faktorinkomster är ett mått på avkastning på kapital, löner, och andra typer av avkastning och inkomster. Begreppet består av förledet ”faktor” vilket syftar på produktionsfaktorerna som är ett begrepp inom … Läs artikelVad är faktorinkomster? Inlägget "Vad är faktorinkomster?" dök först upp på Aktiewiki.

23 maj, 2020Vad betyder bytesbalans?
Bytesbalans är ett mått som visar skillnad mellan hur mycket som produceras och hur mycket som förbrukas i ett land. En positiv bytesbalans (överskott) innebär landet producerar mer än vad … Läs artikelVad betyder bytesbalans? Inlägget "Vad betyder bytesbalans?" dök först upp på Aktiewiki. 404