Länkkatalog och artikelkatalog

Aktiewiki

Aktiewiki

4 juni, 2019

Vi utbildar inom ekonomi och finans, med ett stort fokus på aktier och investeringar. Vår ambition är att vara den ledande sajten i Sverige inom detta område.

Sajtens utbildningsmaterial utformas på ett enkelt och tydligt sätt så att vem som helst ska kunna ta till sig informationen – du ska alltså inte behöva vara en utbildad ekonom för att förstå det vi skriver. Vi tror starkt på att alla ska ha tillräcklig kunskap för att själva kunna förvalta sina egna pengar (så att man slipper använda sig av någon betald och partisk rådgivare).

Tillsammans med våra läsare och deras feedback utvecklar vi sajten kontinuerligt, både med nytt utbildningsmaterial och förbättrad användarupplevelse. Vi gillar att vara väldigt tillgängliga för våra läsare, och det är också därför det är så otroligt enkelt att komma i kontakt med oss om man har några frågor eller funderingar kring något.

Vårt mål med Aktiewiki är att ge folk den kunskap de behöver för att bli bättre investerare, men även så att de kan ta ansvar över sin ekonomi i helhet – så att de i slutändan kan bygga upp en ekonomisk trygghet.


Besök Aktiewiki


Nyhetsflöde

    Vad är omsättning? 16 oktober, 2019
    Omsättning (även kallat intäkter eller försäljning) är bolagets totala inkomster för sålda varor och utförda tjänster under en specifik tidsperiod (vanligtvis ett år eller kvartal). Det är väldigt vanligt (och… Inlägget "Vad är omsättning?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är resultat? 12 oktober, 2019
Resultat är ett begrepp som syftar på ekonomisk vinst och förlust, och definieras som omsättning minus kostnader. Bolagets resultat finns i dess resultaträkning. Detta används för att kunna håll koll… Inlägget "Vad är resultat?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är kapitalstruktur? 12 oktober, 2019
Kapitalstruktur syftar på bolagets finansiering (totala kapital) och hur kombinationen mellan eget kapital och skulder ser ut (som i sin tur påverkar bolagets WACC). Det ger oss kort sagt en… Inlägget "Vad är kapitalstruktur?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad betyder spread? 10 oktober, 2019
Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs i ett värdepapper (t.ex. en aktie eller ETF). Det är alltså skillnaden mellan det lägsta priset någon är villig att sälja för, och… Inlägget "Vad betyder spread?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad betyder pro forma? 10 oktober, 2019
Begreppet pro forma används ofta när två (eller fler) bolag slås ihop till ett (t.ex. vid förvärv eller fusioner), för att redovisa hur den nybildade koncernens resultat hade kunnat bli.… Inlägget "Vad betyder pro forma?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är goodwill? 10 oktober, 2019
Goodwill är en immateriell tillgång i företagets balansräkning med en obestämd nyttjandeperiod. Värdet av goodwill påverkas positivt om företaget t.ex. har ett bra rykte, mycket kompetens, goda kundrelationer, samt starka… Inlägget "Vad är goodwill?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är bryttid? 10 oktober, 2019
Bryttid är den tidpunkt på dagen då fondbolaget senaste måste få in spararnas köp- och säljorders för att de ska kunna genomföras samma dag. Den styr kort sagt när ditt… Inlägget "Vad är bryttid?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är defensiva bolag? 9 oktober, 2019
Defensiva bolag är bolag som inte påverkas av konjunkturen lika mycket som exempelvis cykliska bolag. Bolag som är defensiva karaktäriseras av en relativt stabil omsättning och resultat över hela konjunkturcykeln.… Inlägget "Vad är defensiva bolag?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är cykliska bolag? 9 oktober, 2019
Cykliska bolag är bolag som påverkas av konjunkturen i relativt hög grad (såväl uppåt som nedåt), till skillnad från defensiva bolag. Bolag som cykliska karaktäriseras av en verksamhet vars efterfrågan… Inlägget "Vad är cykliska bolag?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är binära optioner? 9 oktober, 2019
Binära optioner är ett finansiellt instrument som följer en underliggande tillgång (t.ex. en aktie, valuta, råvara, eller index). Några andra vanliga namn är över/under option, allt-eller-inget-option, digital option, samt binary… Inlägget "Vad är binära optioner?" dök först upp på Aktiewiki. 404