Länkkatalog och artikelkatalog

Aktiewiki

Aktiewiki

4 juni, 2019

Vi utbildar inom ekonomi och finans, med ett stort fokus på aktier och investeringar. Vår ambition är att vara den ledande sajten i Sverige inom detta område.

Sajtens utbildningsmaterial utformas på ett enkelt och tydligt sätt så att vem som helst ska kunna ta till sig informationen – du ska alltså inte behöva vara en utbildad ekonom för att förstå det vi skriver. Vi tror starkt på att alla ska ha tillräcklig kunskap för att själva kunna förvalta sina egna pengar (så att man slipper använda sig av någon betald och partisk rådgivare).

Tillsammans med våra läsare och deras feedback utvecklar vi sajten kontinuerligt, både med nytt utbildningsmaterial och förbättrad användarupplevelse. Vi gillar att vara väldigt tillgängliga för våra läsare, och det är också därför det är så otroligt enkelt att komma i kontakt med oss om man har några frågor eller funderingar kring något.

Vårt mål med Aktiewiki är att ge folk den kunskap de behöver för att bli bättre investerare, men även så att de kan ta ansvar över sin ekonomi i helhet – så att de i slutändan kan bygga upp en ekonomisk trygghet.


Besök Aktiewiki


Nyhetsflöde

    Vad innebär diversifiering? 1 juni, 2020
    Diversifiering innebär riskspridning och syftar på att äga flera olika investeringar. Riskspridningen kan dels ske genom att t.ex. äga aktier i flera företag, men även genom att investera i olika … Läs artikelVad innebär diversifiering? Inlägget "Vad innebär diversifiering?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är löpande transfereringar? 25 maj, 2020
Löpande transfereringar innebär i korthet att omfördela inkomst. Det kan vara i form av exempelvis skatter, bidrag, sociala förmåner, avgifter till EU, samt bistånd som ett land antingen får eller … Läs artikelVad är löpande transfereringar? Inlägget "Vad är löpande transfereringar?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är faktorinkomster? 23 maj, 2020
Faktorinkomster är ett mått på avkastning på kapital, löner, och andra typer av avkastning och inkomster. Begreppet består av förledet ”faktor” vilket syftar på produktionsfaktorerna som är ett begrepp inom … Läs artikelVad är faktorinkomster? Inlägget "Vad är faktorinkomster?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad betyder bytesbalans? 23 maj, 2020
Bytesbalans är ett mått som visar skillnad mellan hur mycket som produceras och hur mycket som förbrukas i ett land. En positiv bytesbalans (överskott) innebär landet producerar mer än vad … Läs artikelVad betyder bytesbalans? Inlägget "Vad betyder bytesbalans?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad betyder tjänstebalans? 23 maj, 2020
Tjänstebalans är nettot av landets export och import av tjänster. Det är kort sagt en sammanställning som visar förhållandet mellan exporten och importen. Tjänstebalans beräknas som värdet på landets export … Läs artikelVad betyder tjänstebalans? Inlägget "Vad betyder tjänstebalans?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad betyder handelsbalans? 22 maj, 2020
Handelsbalans är nettot av landets export och import av varor. Det är helt enkelt en sammanställning som visar förhållandet mellan exporten och importen. Handelsbalansen beräknas som värdet på landets export … Läs artikelVad betyder handelsbalans? Inlägget "Vad betyder handelsbalans?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är tillgångsslag? 22 maj, 2020
Tillgångsslag är en indelning av finansiella instrument och värdepapper som baseras på deras finansiella struktur och egenskaper. Detta kan även kallas för tillgångsklass, eller asset class på engelska – och … Läs artikelVad är tillgångsslag? Inlägget "Vad är tillgångsslag?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad betyder exponering? 22 maj, 2020
Exponering syftar på marknadsvärdet för en specifik investering, vilket kort sagt är det som investeraren kan förlora på den investeringen. Detta kan uttryckas både som en summa och som en … Läs artikelVad betyder exponering? Inlägget "Vad betyder exponering?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är intradag? 21 maj, 2020
Begreppet intradag betyder ”inom samma dag”, och syftar vanligtvis på daytrading eller handel med aktier (eller andra värdepapper) som sker under en och samma dag. Det förekommer därför att daytrading … Läs artikelVad är intradag? Inlägget "Vad är intradag?" dök först upp på Aktiewiki.

Vad är merkantilism? 21 maj, 2020
Merkantilism var en ekonomisk teori som bestod av flera olika ekonomiska idéer med den gemensamma uppfattningen att välstånd bygger på ackumulation av ekonomiska tillgångar. Det var den ledande ekonomiska teorin … Läs artikelVad är merkantilism? Inlägget "Vad är merkantilism?" dök först upp på Aktiewiki. 404